Logo Trại Rắn Mối KIỀU HOA
  • Đánh giá: (4 ★ trên 10 đánh giá)
Rắn Mối Giống Con

Rắn Mối Giống Con

Rắn mối con. To bằng ngón tay út . Đồng đều không dị tật. Giao hàng tận nơi toàn quốc.
Rắn mối trưởng thành

Rắn mối trưởng thành

Rắn mối sinh sản từ 40-45 con/Kg. Đồng đều không dị tật. Giao hàng tận nơi toàn quốc, đảm bảo an toàn 100%.
Rắn mối sinh sản

Rắn mối sinh sản

Rắn mối sinh sản từ 25-35 con/Kg. Đồng đều không dị tật. Giao hàng tận nơi toàn quốc, đảm bảo an toàn 100%.
Rắn mối thịt

Rắn mối thịt

Rắn mối thịt từ 25-35 con/Kg. Đồng đều không dị tật. Giao hàng tận nơi toàn quốc, đảm bảo an toàn 100%.
Hỗ trợ trực tuyến
THÔNG BÁO THÔNG BÁO
Chát ngay
với chúng tôi!
Hỗ trợ online